Regulamin

Regulamin
 
1. Informacje o Firmie
 
Sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.meblelampy.pl prowadzony jest przez firmę M&K z siedzibą w Olsztynie przy ulicy Kardynała Stanisława Hozjusza 11, Olsztyn 11-041;
wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
NIP 7393532570, REGON 280343562
 
 
2. Definicje
 
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
 • HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu rejestracji.
 • KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach Sklepu.
 • KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks Cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 • KONSUMENT – osoba fizyczna dla której zawarcie umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in informacje o zamówieniach klienta w Sklepie Internetowym.
 • PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie Internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a sprzedawcą.
 • REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 • REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez usługodawcę na stronie sklepu.
 • SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – serwis internetowy dostępny pod adresem meblelampy.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
 • UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży produktu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawierana za pośrednictwem sklepu internetowego.
 • USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 • ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.
 
3.Postanowienia ogólne
 
 • Regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym meblelampy.pl
 • Klient powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu najpóźniej w chwili dokonywania zamówienia.
 • Każda zmiana regulaminu będzie publikowana na stronie meblelampy.pl w zakładce Regulamin.
 • Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a M&K.
 • Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim.
 • Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów na terenie Polski i Unii Europejskiej.
 
 
4.Zamówienia
 
W sklepie internetowym meblelampy.pl towary zamawiać można 24 godziny na dobę za pośrednictwem formularza zamówień dostępnego na stronach sklepu.
W celu złożenia zamówienia konieczne jest dokonanie rejestracji.
Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu.
Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości email, o której mowa powyżej.
Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 5 dni. Jeżeli przez ten czas Klient nie opłaci zamówienia, albo nie otrzyma pozytywnej decyzji kredytowej, lub Sklep nie będzie mógł się skontaktować z Klientem żeby zrealizować zamówienie – Sklep anuluje zamówienie.
 
 
5.Płatności
 
 Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
 • przelewem – wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym poniżej, w powiadomieniu po złożeniu zamówienia lub na stronie internetowej Sklepu
  Dane do płatności za zamówienie:
  M&K Monika Kwiatkowska
  ul. Żbicza 2H, 11-041 Olsztyn
  NIP: 739-353-25-70
  Bank: Bank Handlowy
  Nr konta: 22 1030 0019 0109 8503 0018 3013
 • poprzez płatności elektroniczne PayU,
 • w inny sposób, jeżeli jest on określony na stronie internetowej Sklepu.
 • raty, płatność ratalna za pośrednictwem Credit Agricole Bank Polska S.A.
 • obecnie nie prowadzimy płatności za pobraniem, czy przy odbiorze. Jeżeli klient nie zapłaci po złożeniu zamówienia w ciągu 5 dni roboczych zamówienie zostanie automatycznie anulowane, a sprzedawca odstąpi od umowy sprzedaży. Chyba, że Klient wraz ze Sklepem ustalił inaczej i ma potwierdzenie mailowo ustalonych warunków przez Sprzedającego.
 
 
6. Polityka cenowa
 
Wszystkie ceny w sklepie zawierają odpowiedni dla danego produktu podatek VAT.
Firma M&K zastrzega sobie możliwość zmiany cen, a także wprowadzania i usuwania promocji.
Ceny nie zawierają kosztów transportu zamówionego towaru na miejsce jego doręczenia wskazane przez Klienta, koszty te Klient pokrywa dodatkowo.
 
 
7. Dostępność towaru
 
Oferta produktowa prezentowana w sklepie internetowym meblelampy.pl nie jest jednoznaczna ze stanem magazynowym sklepu.
Wszystkie informacje zawarte na stronie  meblelampy.pl odnoszące się do produktów (łącznie z cenami) nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.
Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, informujemy, że terminy realizacji u wszystkich naszych dostawców uległy wydłużeniu. Niestety, nawet potwierdzone terminy ulegają wydłużeniu z przyczyn od nas niezależnych. Bardzo przepraszamy za wszelkie niedogodności.
 
 
8. Wysyłka towaru
 
Koszt dostawy dla wszystkich zamówień powyżej 599 zł jest darmowy. Natomiast wniesienie produktu powyżej 30 kg jest dodatkowo płatne.
Dostawy realizowane są w godzinach 8.00-16.00. Na specjalne życzenie klienta, za dodatkową opłatą, możliwe jest zawężenie przedziału godzinowego dostawy, lub dostawy w godzinach wieczornych. W zależności od wagi i gabarytów przesyłki, dostawy realizowane są przez dwie firmy kurierskie: Pocztex, DHL, ZADBANO, nasz transport oraz inne. W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z naszą infolinią – telefonicznie: 508-444-654 lub mailowo info@meblelampy.pl
Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych na terytorium Polski, ale możliwa jest wysyłka za granicę.
W przypadku niewłaściwie podanego adresu dostawy przez Klienta, koszt zwrotu przez dostawcę oraz powtórnej wysyłki zamówionych pozycji pokrywa Klient.
O każdym etapie realizacji zamówienia Klient jest informowany na bieżąco za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Realizacja wysyłki następuje w ciągu 3 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na koncie, chyba że w opisie przedmiotu lub innej wiadomości podano inaczej.
Wysyłka produktów na zamówienie. Wysyłka w ciągu 14 dni – dotyczy 14 dni roboczych. Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka może nastąpić w innym terminie, o czym klient jest informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 
9. Reklamacje
 
W przypadku niezgodności towaru z umową Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem info@meblelampy.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać:
 • dokument zakupu – (FV lub paragon), które jest niezbędny do reklamacji
 • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, telefon kontaktowy
 • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, – przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, – wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

W przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub prób otwierania klient ma prawo w obecności kuriera lub na poczcie sporządzić protokół szkody nie przyjmując towaru.
Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty pokrywa Klient.

Rozliczenie zwrotu towarów uwzględnia korektę przyznanych rabatów. Informacje o dokonanym rozliczeniu zwrotu zostanie przesłana na adres e-mail Klienta. Zwrotu gotówki dokonujemy na konto bankowe Klienta, w ciągu 14 dni od daty wysłania przez nas tej informacji. Towar podlegający zwrotowi powinien być w stanie niezmienionym. Celem ustalenia szczegółów związanych z realizacja reklamacji można kontaktować się pod numerem telefonu 508-444-658 lub mailowo info@meblelampy.pl

 
10. Prawo odstąpienia od umowy
 
Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni na adres e-mailowy sprzedawcy info@meblelampy.pl. Dokonanie odstąpienia od umowy musi nastąpić w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania zamówienia.
Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb a także w innych wypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r. z późn. zm.). Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone również wtedy, kiedy w opisie widnieje informacja “Produkt na specjalne zamówienie”.
 

Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia, podobnie jak zwrot środków przez sprzedającego. Sprzedający może jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu. Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Przedsiębiorca ma obowiązek poinformować Sprzedawcę o chęci odstąpienia od Umowy sprzedaży lub skorzystania z prawa rękojmi niezwłocznie, nie później niż 7 dni od dnia otrzymania Towaru.

Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: info@meblelampy.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy:

Wzór oświadczenia należy wydrukować, wypełnić, a następnie wysłać razem ze zwracanym produktem lum mailowo na adres: info@meblelampy.pl

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległownic: Pobierz

Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:
Salon Meblowy
ul. Kardynała Stanisława Hozjusza 11, Olsztyn 11-041
 
Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Allegro nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:
 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
UWAGA!
 1. Podstawą do zwrotu jest dokument zakupu (Paragon lub Faktura), który należy dołączyć do zwracanego przedmiotu wraz z powyższym oświadczeniem woli odstąpienia od umowy.
 2. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta.
 3. Jakiekolwiek przesyłki przesyłane na adres firmy bez wcześniejszego powiadomienia telefonicznie, mailowo, za pośrednictwem niniejszej strony (zakładka Kontakt), nie będą odbierane, a koszty zwrotu przesyłki do nadawcy pokrywa nadawca.
 
11. Polityka prywatności
 
Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez M&K (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz pod warunkiem wyrażenia zgody do informowania Państwa o nowościach i promocjach w naszym sklepie. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
Dane osobowe Klienta chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom do celów innych niż związanych z realizacją zamówienia.
Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego meblelampy.pl.
Każdy Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 
12. Pliki cookies
 
Serwis meblelampy.pl korzysta z plików cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
Sklep wykorzystuje pliki cookies, aby dostosować stronę do preferencji Użytkowników, ułatwić nawigację po stronach oraz zapewnić bezpieczeństwo dokonywanych zakupów. Nie przechowujemy w plikach cookies danych osobowych lub innych poufnych informacji.
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 
13.Postanowienia końcowe
 
 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy M&K a Klientem, zostaje poddane sądowi właściwemu dla siedziby Sprzedającego
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.